# غم

غم..

هــــــــــــــــــــــی ...!!پاییـــــــــز...!!ابــــــرهایت را زودتر بفرست...شستن این گـــــــــرد غـ ـ ـ ـ ـماز دلــ♥ـــــ  مـ ـ ـ ـ ـنچند پایــیــز☂بــــــــــاران☂ میخواهد ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید