خدا

هــرچقـدر خــدا را صدا کنی خدا خسته نمی شود

پس صـدایش کـن

خدا منتظر توست

منـتظــر آرزوهـایت

خنـده هـایت

گــریه هـایت

ستــــاره شمــردن هــایت

و عاشق بودن هایت است...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید