تو را میخواهم..

دلــــم لــــک زده
بــــــرای یـــک عاشقــــــانه ی آرام
کـــه بشینــــم روی پاهـــــایت
بگــــذاری گلـــــه کنـــم
از هـــــمه ایــــن کابوسهایــــی
که چشــــم تـــو را دور دیده انــــد
ســــرم را پنهــــان کنـــم
در گــــودی گلویــــت
و ریـــــه ام را پر کنــــــم از بـوی بدنـــت


/ 3 نظر / 17 بازدید
mary

Delam.....daghune...kojaee... :'(((((

Adrenalin

وبلاگ زیبایی داری... مخصوصا متنات [گل][گل]