امااااا

ﻫﻤﻪ ﯼ ﭼﻴﺰﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏِ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ،
ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ.....
ﺍﻣﺎ ........

ﺩﺭﺳﺖ ﻭﻗﺘﻴﻜﻪ ،
ﻳﺎﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ : ﺑــــﺪﻭﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻧـــﺪﮔﯽ ﻛﻨﻴـــﻢ !!

/ 2 نظر / 9 بازدید

وااقعااا و چقدرم سخته بدون اونا باشی و بعد دیگه واقعا میبینی یه جورایی بی ارزشن

آلیس

و دقیفا همین موقع است که دوست داری سرت و بکوبی به دیوار از دست این روزگار!!!