عشق قدیمی...

بازهم دیدمش…


نه اینکه بغض کنم، نه!


فقط از دور؛ هزار سال پیر شدم…!


/ 2 نظر / 21 بازدید
Adrenalin

" تـنــهايــــــي مـــــن عميق ترين جاي جهان است و دستان تو هيچ وقت به عمق فاجعه پي نخواهد برد [گل][گل][گل]