شب های بی تو...

باز باران...وباز یاد تو و دیوانگی های قلب عاشقم....

غم..

هــــــــــــــــــــــی ...!!پاییـــــــــز...!!ابــــــرهایت را زودتر بفرست...شستن این گـــــــــرد غـ ـ ـ ـ ـماز دلــ♥ـــــ  مـ ـ ـ ـ ـنچند پایــیــز☂بــــــــــاران☂ میخواهد ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید
آذر 92
3 پست
مهر 92
11 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
22 پست
خرداد 92
36 پست
عشق
33 پست
یا_مهدی
2 پست
تنهایی
19 پست
دلتنگی
25 پست
خدا
1 پست
انتظار
11 پست
غم
1 پست
پاییز
2 پست
صبر
4 پست
سیگار
2 پست
جاده
1 پست
بوسه
1 پست
جاذبه
1 پست